Kids SPA

Jeśli przybędą Państwo z opóźnieniem, zabieg ulegnie skróceniu bez możliwości obniżenia ceny. Jednocześnie rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie – bezkosztownego odwołania wizyty można dokonać na 3h przed planowaną godziną zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 3 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług. Niezgłoszenie rezygnacji z zabiegu skutkuje obciążeniem rachunku Gościa 100% wartości zamówionych usług.